Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Εν περιλήψει,...
Özetlemek gerekirse ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Εν ολίγοις,...
Kısacası ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Εν συντομία,...
Sonuç olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Σε γενικές γραμμές,...
Genel olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... bizi ... sonucuna götürür.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Συνοπτικά...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Selkeä johtopäätös
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Muilta lainatut ajatukset
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää