Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Εν περιλήψει,...
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Εν ολίγοις,...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Εν συντομία,...
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Σε γενικές γραμμές,...
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Συνοπτικά...
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää