Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Εν περιλήψει,...
結論として、・・・・
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Εν ολίγοις,...
まとめると、・・・・
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Εν συντομία,...
全体に目を向けると、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
Σε γενικές γραμμές,...
全般的に見て、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
前述の議論は・・・・を証明している。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
・・・・ということが見て取れる。
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Συνοπτικά...
あらゆる点から見て、・・・・
Löydöstesi puolueeton arviointi
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
したがって、・・・・という事実がある。
Selkeä johtopäätös
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Muilta lainatut ajatukset
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää