Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
La antaŭa diskuto provis...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Εν περιλήψει,...
Por resumi…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Εν ολίγοις,...
En resumo,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Εν συντομία,...
Entute...
Yleinen arvio tutkielmasta
Σε γενικές γραμμές,...
Ĝenerale...
Yleinen arvio tutkielmasta
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Ni povas vidi, ke...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Συνοπτικά...
Entute...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Selkeä johtopäätös
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Muilta lainatut ajatukset
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää