Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
요약하면, ...
Összefoglalva, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
요약하면, ...
Összefoglalva ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
대체로, ...
Összességében ...
Yleinen arvio tutkielmasta
대체로, ...
Egészében véve ...
Yleinen arvio tutkielmasta
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Láthatjuk, hogy ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
A .... megértése segíthet felfedni ....
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
모든 것을 고려하여, ...
Összevetve...
Löydöstesi puolueeton arviointi
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Selkeä johtopäätös
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Muilta lainatut ajatukset
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää