Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
요약하면, ...
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
요약하면, ...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
대체로, ...
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
대체로, ...
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
모든 것을 고려하여, ...
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää