Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
Özetlemek gerekirse ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
Kısacası ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
Sonuç olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
Genel olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
... bizi ... sonucuna götürür.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää