Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
Podsumowując, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
W sumie...
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
Ogólnie...
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää