Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
Este trabalho começou apontando...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
A prévia discussão buscou...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
Resumindo, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
Em suma, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
Em síntese, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
De modo geral, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
...nos leva à conclusão de que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
Pode-se ver então que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
Recapitulando, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää