Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
結論として、・・・・
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
まとめると、・・・・
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
全体に目を向けると、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
全般的に見て、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
前述の議論は・・・・を証明している。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
・・・・ということが見て取れる。
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
あらゆる点から見て、・・・・
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
したがって、・・・・という事実がある。
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää