Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää