Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
Összefoglalva, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
Összefoglalva ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
Összességében ...
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
Egészében véve ...
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
Láthatjuk, hogy ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
A .... megértése segíthet felfedni ....
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
Összevetve...
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää