Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
Özetlemek gerekirse ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
Kısacası ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
Sonuç olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
Genel olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... bizi ... sonucuna götürür.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
Daha sonra görebiliriz ki ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää