Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
สรุปทั้งหมด...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
โดยสรุป...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
ทั้งหมด...
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
โดยภาพรวมแล้ว...
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
โดยสมดุลแล้ว...
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää