Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää