Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
Pour résumer...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
En résumé...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
Globalement...
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
Dans l'ensemble...
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...nous amène à la conclusion que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
On peut alors voir que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tout cela indique que...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
En définitive...
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää