Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
Podsumowując, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
W podsumowaniu, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
W sumie...
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
Ogólnie...
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...prowadzi do wniosku, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
Widzimy więc, że...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää