Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää