Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
संक्षेप में...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
हम यह देख सकते हैं कि...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
... के अनुसार
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää