Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää