Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Riassumendo...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Concludendo...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Complessivamente...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
In generale...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
.... ci porta a concludere che...
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Siamo dunque portati a credere che...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Tirando le somme...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää