Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Riassumendo...
Podsumowując, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Concludendo...
W podsumowaniu, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Complessivamente...
W sumie...
Yleinen arvio tutkielmasta
In generale...
Ogólnie...
Yleinen arvio tutkielmasta
.... ci porta a concludere che...
...prowadzi do wniosku, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Siamo dunque portati a credere che...
Widzimy więc, że...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Tirando le somme...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Selkeä johtopäätös
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Muilta lainatut ajatukset
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää