Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypotesen blev testet med data dækning...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
Til at opsummere...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
Summarisk,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
Alt i alt...
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
I det store og hele...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...fører os til den konklusion at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vi kan derefter se at...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
Alt dette peger på det faktum at...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
Ligevægtigt...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää