Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää