Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Este trabalho começou apontando...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A prévia discussão buscou...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
Resumindo, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
Em suma, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
Em síntese, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
De modo geral, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...nos leva à conclusão de que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Pode-se ver então que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
Recapitulando, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää