Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
Εν περιλήψει,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
Εν ολίγοις,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
Εν συντομία,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
Σε γενικές γραμμές,...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
Συνοπτικά...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää