Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
結論として、・・・・
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
まとめると、・・・・
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
全体に目を向けると、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
全般的に見て、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
・・・・ということが見て取れる。
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
あらゆる点から見て、・・・・
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
したがって、・・・・という事実がある。
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää