Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
Riassumendo...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
Concludendo...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
Complessivamente...
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
In generale...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ci porta a concludere che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Siamo dunque portati a credere che...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
Tirando le somme...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää