Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
La antaŭa diskuto provis...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
Por resumi…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
En resumo,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
Entute...
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
Ĝenerale...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Ni povas vidi, ke...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
Entute...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää