Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää