Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
संक्षेप में...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
हम यह देख सकते हैं कि...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
... के अनुसार
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää