Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ni komencis ĉi paperon kun...
Мы начали доклад с того, что...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La antaŭa diskuto provis...
Последующее обсуждение было попыткой...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Por resumi…
Подводя итог...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En resumo,...
Подводя итог...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Entute...
В целом...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ĝenerale...
В общем...
Yleinen arvio tutkielmasta
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Ni povas vidi, ke...
Таким образом мы видим, что...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Все это указывает на то, что...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Entute...
В балансе...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Selkeä johtopäätös
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Muilta lainatut ajatukset
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää