Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ni komencis ĉi paperon kun...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La antaŭa diskuto provis...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Por resumi…
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En resumo,...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Entute...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ĝenerale...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Ni povas vidi, ke...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Entute...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää