Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ni komencis ĉi paperon kun...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La antaŭa diskuto provis...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Por resumi…
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En resumo,...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Entute...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
Ĝenerale...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Ni povas vidi, ke...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Entute...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää