Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ni komencis ĉi paperon kun...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La antaŭa diskuto provis...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Por resumi…
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En resumo,...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Entute...
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ĝenerale...
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Ni povas vidi, ke...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Entute...
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää