Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ni komencis ĉi paperon kun...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La antaŭa diskuto provis...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Por resumi…
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En resumo,...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Entute...
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ĝenerale...
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Ni povas vidi, ke...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Entute...
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää