Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
En resumen,...
Özetlemek gerekirse ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En síntesis,...
Kısacası ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
En definitiva,...
Sonuç olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
En términos generales,...
Genel olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nos lleva a la conclusión de que...
... bizi ... sonucuna götürür.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Podemos evidenciar que...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Todo esto apunta a...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
En resumen...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Selkeä johtopäätös
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Muilta lainatut ajatukset
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää