Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
En resumen,...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En síntesis,...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
En definitiva,...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
En términos generales,...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
... nos lleva a la conclusión de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Podemos evidenciar que...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Todo esto apunta a...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
En resumen...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää