Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

En la introducción de este trabajo mencionamos...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La discusión anterior ha tenido la intención de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
En resumen,...
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En síntesis,...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
En definitiva,...
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
En términos generales,...
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nos lleva a la conclusión de que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Los argumentos antes mencionados prueban que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Podemos evidenciar que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Todo esto apunta a...
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
En resumen...
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää