Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We opened this paper by noting…
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
The foregoing discussion has attempted to…
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
To sum up…
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
In summary, …
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
All in all…
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
By and large…
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
…leads us to the conclusion that…
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
The arguments given above prove that…
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
We can see then, that…
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
All of this points to the fact that…
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Understanding...can help reveal…
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
On balance…
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää