Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We opened this paper by noting…
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
The foregoing discussion has attempted to…
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
To sum up…
Podsumowując, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
In summary, …
W podsumowaniu, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
All in all…
W sumie...
Yleinen arvio tutkielmasta
By and large…
Ogólnie...
Yleinen arvio tutkielmasta
…leads us to the conclusion that…
...prowadzi do wniosku, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
The arguments given above prove that…
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
We can see then, that…
Widzimy więc, że...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
All of this points to the fact that…
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Understanding...can help reveal…
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
On balance…
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Selkeä johtopäätös
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Muilta lainatut ajatukset
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää