Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We opened this paper by noting…
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
The foregoing discussion has attempted to…
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
The hypotheses were tested with data covering…
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
To sum up…
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
In summary, …
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
All in all…
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
By and large…
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
…leads us to the conclusion that…
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
The arguments given above prove that…
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
We can see then, that…
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
All of this points to the fact that…
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Understanding...can help reveal…
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
On balance…
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää