Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We opened this paper by noting…
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tutkielman yhteenvedon aloitus
The foregoing discussion has attempted to…
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
The hypotheses were tested with data covering…
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
To sum up…
結論として、・・・・
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
In summary, …
まとめると、・・・・
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
All in all…
全体に目を向けると、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
By and large…
全般的に見て、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
…leads us to the conclusion that…
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
The arguments given above prove that…
前述の議論は・・・・を証明している。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
We can see then, that…
・・・・ということが見て取れる。
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
All of this points to the fact that…
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Understanding...can help reveal…
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
On balance…
あらゆる点から見て、・・・・
Löydöstesi puolueeton arviointi
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
したがって、・・・・という事実がある。
Selkeä johtopäätös
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Muilta lainatut ajatukset
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää