Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We opened this paper by noting…
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
The foregoing discussion has attempted to…
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
The hypotheses were tested with data covering…
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
To sum up…
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
In summary, …
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
All in all…
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
By and large…
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
…leads us to the conclusion that…
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
The arguments given above prove that…
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
We can see then, that…
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
All of this points to the fact that…
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Understanding...can help reveal…
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
On balance…
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää