Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypotesen blev testet med data dækning...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
لتلخيص ما سبق...
Til at opsummere...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
إجمالاً، ...
Summarisk,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
إجمالا...
Alt i alt...
Yleinen arvio tutkielmasta
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I det store og hele...
Yleinen arvio tutkielmasta
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...fører os til den konklusion at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan derefter se at...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Alt dette peger på det faktum at...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
في نهاية الأمر...
Ligevægtigt...
Löydöstesi puolueeton arviointi
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Selkeä johtopäätös
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Muilta lainatut ajatukset
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää