Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
لتلخيص ما سبق...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
إجمالاً، ...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
إجمالا...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
نستطيع أن نرى أنّ...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
في نهاية الأمر...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää