Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
لتلخيص ما سبق...
Riassumendo...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
إجمالاً، ...
Concludendo...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
إجمالا...
Complessivamente...
Yleinen arvio tutkielmasta
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
In generale...
Yleinen arvio tutkielmasta
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
.... ci porta a concludere che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
نستطيع أن نرى أنّ...
Siamo dunque portati a credere che...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
في نهاية الأمر...
Tirando le somme...
Löydöstesi puolueeton arviointi
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Selkeä johtopäätös
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Muilta lainatut ajatukset
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää