Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Согласие
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Я понимаю его/ее точку зрения.
Értem, amit mond.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Я полностью согласен, что...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Я совершенно не соголасен с...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Я совершенно не разделяю идею, что...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
И наоборот, ... показывает...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
В отличие от...
....-val/vel ellentétben, a .......
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... похоже на ..., если принять во внимание...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... и ... различаются в понимании ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Первое...., второе, напротив, ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Одно из различий между ... и ..., однако...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Я бы предположил, что...
Azt mondanám, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Мне кажется, что...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Я считаю, что...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
По моему мнению...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Я придерживаюсь мнения, что...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Я полагаю, что...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Нельзя не заметить, что ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Согласен.., но...
Hozzátéve ...., de ....
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Действительно..., и все же ... остается фактом
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Согласен,... , и тем неменее
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Напротив,...
Ezzel ellentétben ....
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
С одной стороны
Másrészt viszont ....
Kun esitellään väitteen toinen puoli
С другой стороны...
Másrészt ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Несмотря на
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Хотя...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Говоря научным языком...
Tudományosan/történelmileg ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Между прочим...
Mellékesen....
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Более того...
Továbbá ....
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti