Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Demek istediğini anlıyorum.
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
...'a tamamen katılıyorum.
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
...'a karşılık ... gösterir ki ...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...'a karşın ...'daki ...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Demek istediğim ...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Bana öyle görünüyor ki ...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Bence ...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
Benim bakış açıma göre ...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
... görüşündeyim.
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
İnancıma göre ... çünkü ...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Ancak buna karşıt olarak ...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Bir açıdan baktığımızda ...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Diğer açıdan baktığımızda ...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
... olmasına rağmen
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
... gibi bir gerçeğe rağmen
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Antiparantez ...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Buna ilaveten ...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti