Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
ฉันยอมรับว่า...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Jeg er stærkt uenig i at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
I modsætning til..., ...viser...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...i modsætning til... er...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...er lig... i forbindelse med
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

ฉันจะพูดว่า...
Jeg ville sige at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ดูเหมือนว่า...
For mig virker det som om at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ในความคิดเห็นของฉัน...
Efter min mening...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Fra mit synspunkt...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jeg er af den mening at...
Henkilökohtainen mielipide
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
ยอมรับ...แต่...
Indrømmet..., men...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Selvom, ikke desto mindre...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ในทางตรงกันข้าม...
Derimod,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
ในอีกด้านหนึ่ง...
På den ene side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
ในอีกด้านหนึ่ง...
På den anden side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
ถึงแม้ว่า...
På trods af...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
ถึงแม้ว่า...
Til trods for det faktum at...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Videnskabeligt/historisk set...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
โดยบังเอิญ...
I øvrigt...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
นอกจากนี้...
Endvidere...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti